3 νέες εικόνες δίνουν ενδείξεις για τους χάρτες στο Halo infinite.

Published on 27 September 2021 at 19:06

Συνεχίζουμε με την τεχνική προεπισκόπηση αυτού του Σαββατοκύριακου στο multiplayer του Halo Infinite. Κάθε είδους πληροφορία που συλλέγεται είναι πολύ πολύτιμη και οι miners δεδομένων συνεχίζουν να ψαχουλεύουν μέσω αρχείων υπολογιστών. Οι έρευνες αυτές φαίνεται να έχουν απολέσματα και έχουν βρεθεί 3 εικόνες που φέρνουν σημαντικές πληροφορίες.

Αυτές οι εικόνες που κυκλοφορούν, εμφανίζουν διαφορετικούς χάρτες που θα εισέλθουν στο multiplayer. Προφανώς αυτές οι πληροφορίες προήλθαν από ένα κανάλι Discord και στη συνέχεια κυκλοφόρησαν στο  Twitter. Μεταξύ αυτών μπορούμε να επισημάνουμε ένα από αυτά που μας τοποθετεί στη Nueva Mombasa του Halo 3: ODST, πολύ γνωστό μεταξύ των οπαδών. 


«   »

Add comment

Comments

There are no comments yet.