Η Activision Blizzard πρέπει να πληρώσει αποζημίωση 18εκ. στους ενάγοντες.Η αμερικανική εταιρεία Activision Blizzard, μία από τις σημαντικότερες στον κλάδο των βιντεοπαιχνιδιών αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό πλήθος αιτημάτων από υπαλλήλους της εταιρείας που έχουν καταγγείλει δημοσίως το τοξικό εργασιακό περιβάλλον που έχει ζήσει στην εταιρεία που διοικείται από τον Bobby Kotick. Τώρα, με αυτή την έννοια, μάθαμε ότι η Activision Blizzard θα αποζημιώσει με 18 εκατομμύρια δολάρια στους ενάγοντες για σεξουαλική παρενόχληση και διακρίσεις στην εταιρεία, όπως αναφέρει το Portal GamingBolt. Γνωρίζουμε τώρα τις λεπτομέρειες αυτού του διακανονισμού, καθώς και τις πρώτες αντιδράσεις του Kotick και του ενάγοντος.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο ενέκρινε πρόσφατα ότι το ταμείο αποζημίωσης των εναγόντων στην υπόθεση της ΕΕΟΕ (Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών απασχόλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες) είναι τα 18 εκατομμύρια δολάρια που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Activision Blizzard μπορεί να κάνει μια υπόθεση σχετικά με την τοξική εργασιακή κουλτούρα ή τις διακρίσεις λόγω φύλου που συνέβησαν την ή μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και κατά περίπτωση, θα λάβει οικονομική αποζημίωση από αυτό το ταμείο.

"Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Activision Blizzard πρότυπο για τη βιομηχανία και θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην εξάλειψη της παρενόχλησης και των διακρίσεων από τον χώρο εργασίας μας. Η έγκριση από το δικαστήριο αυτού του διακανονισμού είναι ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοί μας διαθέτουν μηχανισμούς επανόρθωσης εάν αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή αντιποίνων."

Στην άλλη όψη του νομίσματος διάφοροι ρυθμιστικοί φορείς θεωρούν ότι ο αριθμός είναι ανεπαρκής καθώς η αποζημίωση αντιπροσωπεύει περίπου 60 υπαλλήλους της Activision Blizzard.

72 views0 comments
8516e650591e012466489e16131ba608.png

Preorder Now

god-of-war-ragnarok-preorder-1657118252407.png