Το Xbox Game Pass επικρατεί του PlayStation Now σε βαθμολογίες και παιχνίδια.Μια ενδιαφέρουσα σύγκριση που έγινε από έναν χρήστη στο ResetEra υπογραμμίζει τις διαφορές μεταξύ του PlayStation Now και του Xbox Game Pass, αναφερόμενος συγκεκριμένα στον κατάλογο των παιχνιδιών που υπάρχουν λαμβάνοντας υπόψη την καινοτομία τους όσον αφορά την ημερομηνία κυκλοφορίας και την αξιολόγηση στο Metacritic.

Κατ' αρχήν, υπάρχει μια πολύ προφανής υπεροχή του καταλόγου του Xbox Game Pass έναντι της υπηρεσίας της Sony, κάτι αρκετά προβλέψιμο αλλά πιο ξεκάθαρο από τα ακριβή δεδομένα που αναφέρει η εν λόγω έκθεση, από μια πραγματική ανάλυση των δύο καταλόγων.

Και οι δύο υπηρεσίες έχουν πολύ κοντινούς καταλόγους ως προς τον αριθμό των παιχνιδιών: σύμφωνα με τα αναφερόμενα δεδομένα, υπάρχουν 394 παιχνίδια στο PlayStation Now και 389 παιχνίδια στο Xbox Game Pass.Eπιπλέον, έγιναν άμεσες συγκρίσεις αποκλειστικά σε παιχνίδια από το PS4 και το Xbox.

Όπως αναφέρεται στα δύο γραφικά που είναι παρακάτω το PlayStation Now διαθέτει έναν κατάλογο που τείνει περισσότερο να προσφέρει παλαιότερα παιχνίδια, με αξιοσημείωτη συγκέντρωση για τίτλους που κυκλοφόρησαν γύρω στο 2016, ενώ το Xbox Game Pass έχει την πλειοψηφία των παιχνιδιών στον κατάλογο που προέρχονται από το 2020 και σεζόν 2021.

Όσον αφορά σε αξιολογήσεις στο Metacritic, είναι ξεκάθαρο ότι οι τίτλοι του Xbox Game Pass κατά μέσο όρο έχουν υψηλότερη βαθμολογία από το PlayStation Now. Η υπηρεσία της Sony φαίνεται να έχει περισσότερα παιχνίδια που κατατάσσονται σε διάφορα κομμάτια 20-29, 30-39, 40 -49, 50-59 και 60-69, αλλά από το εύρος αξιολόγησης του Metascore 70-79, βλέπουμε την αντιστροφή της τάσης, με το xbox game pass να περιέχει πολλά περισσότερα παιχνίδια με καλύτερη βαθμολογία 80-89 από το PlayStation Now (148 τίτλοι έναντι 68), καθώς και περισσότερα στο εύρος των 90-99 (16 έναντι 9) και 70-79 (144 έναντι 125).83 views0 comments
8516e650591e012466489e16131ba608.png

Preorder Now

god-of-war-ragnarok-preorder-1657118252407.png