Σχέδια και εμφανίσεις από το Forza 4 μπορούν να εισαχθούν στο Forza 5.

Published on 22 September 2021 at 17:35

Έχουμε ήδη δει το Livery Editor για το Forza Horizon 5. Τώρα οι προγραμματιστές απάντησαν σε μερικές ερωτήσεις από την κοινότητα και επιβεβαίωσαν ότι θα είναι δυνατή η εισαγωγή όλων των σχεδίων από το Forza Horizon 4 στο Μέρος 5.

Έτσι, αν εργάζεστε σε ένα σχέδιο στο Forza Horizon 4 για ώρες, μπορείτε να συνεχίσετε να το έχετε στο Forza Horizon 5.


«   »

Add comment

Comments

There are no comments yet.