Ετοιμάζεται νέo IP από την the Coalition που θα έρθει το 2023.

Published on 21 December 2021 at 06:43

Σύμφωνα με τον Rand al Thor 19, στο podcast του XNC, δηλώνει ότι άκουσε από τον Jez (Windows central) ότι η The Coalition ετοιμάζει ένα νέο μικρότερο παιχνίδι μια νέα IP που λογικά θα έρθει το 2023. Λογικά θα ετοιμάζεται σε UE 5 για να εξοικειωθούν καλύτερα με την τεχνολογία. Επίσης αναφέρει ότι το Gears 6 πρόκειται να κυκλοφορήσει κατά το 2024/2025.

XNC podcast starts at 15:33


«   »

Add comment

Comments

There are no comments yet.